Risco Lightsys Basis

Tijd en Prijs
  Tijdsduur 1 dag  
  Tijd 9:30 tot 16:00 uur  
  Prijs €150,00 met IP kit - €240,00 met draadloze kit  

Omschrijving

Lightsys is een professioneel hybride systeem met geïntegreerde video verificatie en Cloud functionaliteit.
In deze training worden de flexibiliteit en de uitgebreide communicatiemogelijkheden van het alarmpaneel toegelicht en door de cursist zelf toegepast.
Iedere deelnemer ontvangt een Lightsys IP Kit of Lightsys draadloze kit.


Doelstelling van de training

Na de training kent u de basisfunctionaliteiten van het systeem en kunt u een systeem installeren, programmeren en testen via het keypad en de software.


Wie heeft er baat bij deze training?

Deze training is gericht op de installateur (onderhoud en installatie).
Daarnaast is het volgen van deze training aan te bevelen voor projectleiders in de beveiligingsbranche.


Voorwaarde bij deelname

U dient te beschikken over de volgende kennis en vaardigheden:

  • basiskennis van alarmsystemen en basiskennis IP
  • u kunt een IP adres instellen op uw Laptop
  • Daarbij vragen we u een Laptop mee te nemen met hierop administrator rechten.


    Verhouding tussen theorie en praktijk

    Deze training bestaat uit 30% praktijk en voorbeelden en 70% theorie.